Den almene sektors stemmeafgivning ved valg til Forenet Kredit

Der har over den seneste måned været fokus på en særlig del af valgreglerne hos Forenet Kredit. Nemlig hvordan de almene boligorganisationer stemmer til valget i Forenet Kredit.

Sagen startede, efter at det almene boligselskab KAB kom frem til, at en vicedirektørs fremgangsmåde ved valget til elselskabet Radius’ bestyrelse ikke havde været hensigtsmæssig, hvorfor han nedlagde sit mandat i Radius.

KAB har også deltaget i valget til Forenet Kredits repræsentantskab, hvilket har ført til spørgsmål om, hvorvidt stemmeafgivningen her har været hensigtsmæssig, og om valgreglerne i Forenet Kredit har været overholdt. Efter at have undersøgt sagen nøje, kan Forenet Kredit forsikre, at alle stemmer er afgivet efter reglerne, hvilket KAB er enig i.

Dog mener KAB, at der er grund til at have en anden intern proces i fremtiden, så der kommer et bredere mandat bag beslutningen om, hvem der eventuelt skal stemmes på. Forenet Kredit støtter fuldt op om forbedringer af de demokratiske processer og det bredest mulige mandat bag stemmeafgivningen.

Selv om juraen er overholdt, så er det også vigtigt, at der er tillid og opbakning til demokratiet i boligorganisationerne. Og her kan der måske gøres en forskel gennem styrket dialog.

Forenet Kredit vil derfor gerne understøtte et arbejde, som BL – Danmarks Almene Boliger – nu iværksætter, som har til hensigt at gøre det mere tydeligt, hvordan beboerdemokratiet fungerer, når der skal vælges kandidater og afgives stemmer til eksterne bestyrelser og repræsentantskaber. Se evt. nyhed her.

”Vi støtter op om alle tiltag, der kan medvirke til et så oplyst demokrati som muligt. Derfor er det positivt, hvis der nu kommer mere fokus på stemmeafgivningen i de almene boligorganisationer om vores og andres valg. Vi vil gerne engagere flest muligt,” siger Louise Mogensen.

Forenet Kredit tilbyder desuden en direkte dialog med de almene organisationer, der måtte ønske det. Der kan være et behov for større klarhed om valgreglerne – og for mere information om Forenet Kredit, og hvad det indebærer at være en del af repræsentantskabet.

Forenet Kredit vil også gerne se på, om valgregulativet kan skrives tydeligere.

”Vi kan se på mængden af spørgsmål og tvivl, at vores valgregler nok med fordel kan præciseres. Vi lægger ikke op til at ændre praksis, men det er altid værd at se på, om vi kan skrive tingene mere klart,” siger Louise Mogensen.