Det nye repræsentantskab er på plads

Forenet Kredits repræsentantskab har afholdt sit første møde efter valgene. Der er sagt farvel til afgående medlemmer, goddag til nye – og konstitueret en ny bestyrelse.

16. marts var første mødedag for de nyvalgte medlemmer af Forenet Kredits repræsentantskab. I alt er 25 medlemmer valgt eller genvalgt i 2017, mens Anders C. Obel, Hans Bøgh-Sørensen, Henning Krabbe, Henrik Hougaard, Jacob Schmidt, Jane Jegind, Jens Ole Jørgensen, Karen Bock, Knud Bjørn, Merete Eldrup, Otto Frederik Spliid, Steen Skovmand og Steffen Kragh forlod repræsentantskabet.

De kandidater, der er valgt i 2017, kan ses her:

Nordjylland
Fyn
Obligationsejervalg

Bestyrelsen skal vælges hvert år på det første repræsentantskabsmøde. Hele bestyrelsen genopstillede, bortset fra Anders C. Obel, der havde valgt at udtræde af repræsentantskabet. I stedet foreslog bestyrelsen Jens Otto Størup, og bestyrelsens kandidater opnåede efterfølgende valg i konkurrence med tre kandidater, som havde foreslået sig selv til bestyrelsen.

Dermed er bestyrelsen i Forenet Kredit således:

 • Nina Smith (formand)
 • Hans Bang-Hansen (næstformand)
 • Per W. Hallgren
 • Vibeke Krag
 • Michael Demsitz
 • Bettina Egerland
 • Jens Otto Størup
 • Michael Kaas-Andersen
 • Leif Vinther (medarbejdervalgt)
 • Olav Bredgaard Brusen (medarbejdervalgt)
 • Inge Sand (medarbejdervalgt)
 • Pernille Brøndsted Hirshals (medarbejdervalgt)

Repræsentantskabet godkendte foreningens årsrapport og formandens beretning. Dernæst blev der taget en vigtig beslutning: Foreningen skifter navn til Forenet Kredit – det kan du læse mere om her.

Også foreningens nye politik for aktivt ejerskab blev vedtaget med stort flertal. Den sætter rammerne for, hvordan man vil være aktionær i Nykredit i fremtiden.

Materiale og referat fra repræsentantskabsmødet bliver tilgængeligt snarest på dette link.