Er du Forenet Kredits nye direktør?

Er du interesseret i realkredit og finansielle forhold, og vil du være med til at øge foreningens kendskab og anerkendelse? Så er du måske Forenet Kredits nye direktør.

Hvem er du?

Som Forenet Kredits nye direktør bliver det din fornemmeste opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen, herunder at opretholde og udvikle foreningens demokrati og legitimitet.

Vi lægger især vægt på, at du som vores nye direktør er:

  • i stand til at arbejde i krydsfeltet mellem økonomi og politik
  • analytisk og har evnen til at overskue komplekse problemstillinger
  • oprigtigt interesseret og brænder for samfundsforhold relateret til foreningen og forretningen
  • en proaktiv, motiverende og inspirerende leder med gennemslagskraft
  • visionær og progressiv, og kan arbejde og lede ud fra vores fælles strategi

Som direktør er du ansvarlig for, at Forenet Kredit bidrager til sammenhængen mellem foreningen, koncernen og medlemmerne. Det er ligeledes vigtigt, at du kan samarbejde og danne relationer på tværs heraf.

Du vil desuden blive det centrale bindeled mellem sekretariatet, bestyrelsen og repræsentantskabet.

Hvem er vi?  

Forenet Kredit er foreningen bag og hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit. Vi arbejder for at bevare dansk realkredit som et realkreditsystem med fair og lige adgang for hele Danmark. Det gør vi på et stærkt fundament af demokrati i en forening, hvor det er medlemmerne, der bestemmer og deler overskuddet.

Vi har 1 million medlemmer, som alle er kunder og låntagere i Nykredit og Totalkredit. Vores øverste myndighed består af 104 medlemsvalgte repræsentanter fra hele Danmark.

I sekretariatet er vi 15 medarbejdere, som hver dag arbejder for at udvikle foreningen og forretningen gennem ejerskabspolitikken, medlemsaktiviteter, projekter og partnerskaber.

Foreningen har på nuværende tidspunkt kontor på Kalvebod Brygge 1 i København i Det Kongelige Toldkammer. I løbet af 2024 flytter vi til nye lokaler i Nordhavn i København.

Ansøgning og kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Heidrick & Struggles, Partner Anne Mette Dissing-Immerkær, amdissing@heidrick.com,  eller Principal Pernille Dixen, pdixen@heidrick.com.

Ansøgning samt CV sendes til ansogning@heidrick.com senest fredag d. 1. september.