Erklæring til valg

Valgerklæring til valget i repræsentantskabet i Forenet Kredit

Jeg bekræfter hermed, at jeg har gjort mig bekendt med og opfylder kravene som beskrevet i Forenet Kredits vedtægter og valgregulativ for deltagelse i valget til repræsentantskabet i Forenet Kredit.

Jeg er indforstået med, at jeg, for at kunne deltage i valget, bliver medlem af foreningen, hvis jeg ikke i forvejen er medlem af Forenet Kredit. Dette medlemskab består under alle valgets faser, og ophører når valget er afsluttet.

Hvis jeg afgiver en fuldmagt er jeg indforstået med, at mit navn og evt. kontaktoplysninger bliver udleveret til fuldmagtshaveren.

Hvis jeg er stiller for en kandidat, så er jeg indforstået med, at mit navn og evt. kontaktoplysninger bliver udleveret til den kandidat, som jeg er stiller for.

Hvis jeg er kandidat, så bekræfter jeg, at jeg opfylder valgbarhedsbetingelserne i Forenet Kredits vedtægter og valgregulativ, herunder:

  • At jeg eller selskaber, som jeg ejer, har bestemmende indflydelse i, eller hvori jeg deltager i driften, ikke har påført Nykredit-koncernen tab
  • At jeg ikke har hverv eller ansættelse i Nykredit-koncernen eller i andre realkreditinstitutter eller disses koncernforbundne selskaber.

Hvis jeg repræsenterer en virksomhed i valget, erklærer jeg hermed, at jeg har ret til at repræsentere virksomheden i henhold til Forenet Kredits valgregulativ.

Hvis jeg vælges til repræsentantskabet, så er jeg indforstået med, at min profilside på forenetkredit.kathlab.dk, som jeg opretter i forbindelse med mit kandidatur, også er tilgængelig for offentligheden efterfølgende, eventuelt i tilpasset form.