Forenet Kredit støtter banebrydende landbrugsværktøj

Det danske landbrug vil reducere sin samlede klimabelastning. For at nå målet har SEGES Innovation med støtte fra Forenet Kredit udviklet et nyt banebrydende værktøj, som skal hjælpe den enkelte landmand. Værktøjet har fået navnet ESGreen Tool.

SEGES Innovation lancerer den 21. marts 2022 ESGreen Tool. Et digitalt klimaværktøj, som vil få en central rolle i arbejdet med at gøre den danske landbrugsproduktion klimaneutral i 2050. ESGreen Tool skal gøre det simpelt for den enkelte landmand at opgøre og arbejde med reduktion af klimabelastningen, og værktøjet kan bruges af langt de fleste landbrugsvirksomheder uafhængig af størrelse og produktionsform.

”Med ESGreen Tool får de danske landmænd et banebrydende værktøj, som ikke før er set på verdensmarkedet. Der findes simpelthen ikke et lignende produkt, som i bredde og dybde kan hjælpe og motivere landmanden i klimaindsatsen baseret på specifikke bedriftsdata,” siger Ivar Ravn, digital direktør i, SEGES Innovation

Værktøjets funktioner

Fra værktøjets lancering vil det kunne beregne klimabelastningen for en hel landbrugsproduktion opgjort på CVR nr., og senere i 2022 vil det også kunne beregne klimabelastningen på produktniveau.

”Beregningerne i klimaværktøjet bygger på landmandens egne data, som overføres automatisk. Med værktøjet kan landmanden for første gang få konkrete tal på, hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering eller nye teknologier vil påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt på den specifikke bedrift,” siger Margit Skovbjerg Berner, Forretningschef  i SEGES Digital

Den store styrke

Mælkeproducent Nis Kristian Hjort har under udviklingen af ESGreen Tool hjulpet med at teste værktøjet, og han glæder sig nu til at få fingrene i det færdige produkt.

”Værktøjets store styrke er, at det tager udgangspunkt i min egen produktion. For eksempel kan det helt konkret vise, hvor på min bedrift jeg kan sænke klimaaftrykket mest, og hvilken indsats det vil kræve. For landbruget som helhed vil værktøjet komme til at betyde, at vi nu som erhverv kan arbejde målrettet og ensartet med klimaindsatsen,” siger han.

Gratis uddannelse

Alle danske landmænd vil igennem 2022 have mulighed for at deltage i de gratis klimadage, som afholdes over hele landet i samarbejde med lokale DLBR-virksomheder. På klimadagene vil deltagerne sammen fokusere både på klimadagsordenen i det store perspektiv, og på hvordan man kan gøre en forskel på sin egen bedrift ved hjælp af ESGreen Tool.

Programmet for hvert enkelt arrangement bliver løbende opdateret og findes på den fælles tilmeldingsside: www.tilmeld.dk/klimadag

Fra den 21. marts 2022 bliver der også mulighed for at tage et onlinekursus i anvendelsen af ESGreen Tool, arbejdet med forskellige virkemidler og opstilling af fremtidsscenarier.

Pris og adgang

Som landmand logger man på ESGreen Tool med sit AgroID. Du finder værktøjet via hjemmesiden www.esgreentool.dk. Brugere vil blive opkrævet et årligt abonnement i niveauet 1.500-2.500 kr., afhængigt af hvor mange produktionsformer, der er på bedriften. Der er en onboarding-rabat i 2022, hvor landmændene kan få gratis adgang til ESGreen Tool, hvis de deltager i enten en klimadag eller gennemfører onlinekurset.