Forenkling af valgregler

Medlemmer af Forenet Kredit får nu nemmere ved at gøre deres indflydelse gældende og forstå foreningens valgregler og –procedurer. Samtidig bliver der lige vilkår for alle, der ønsker at stille op til repræsentantskabet. Det er blandt resultaterne af fire måneders arbejde i et moderniseringsudvalg, der blev nedsat i foråret efter kritik af valgreglerne og en evaluering af repræsentantskabsvalget i marts 2016.

Forbedring af vedtægter og valgregulativ

Udvalgets 11 medlemmer, der alle sidder i repræsentantskabet, har blandt andet arbejdet med at forenkle valgreglerne – og gøre det nemmere at blive medlem af foreningen og ikke mindst deltage i repræsentantskabsvalgene. Arbejdet mundede ud i en lang række forslag til ændringer af Forenet Kredits vedtægter og valgregulativ, som blev vedtaget på et ordinært repræsentantskabsmøde den 22. september 2016. Når vedtægter og valgregulativ er godkendt af Erhvervsstyrelsen, kan de træde i kraft.

Tre konkrete ændringer

Moderniseringsudvalget anbefalede blandt andet disse tre ændringer, som nu er vedtaget:

  • Totalkredit-kunder bliver indmeldt i foreningen, så snart de viser interesse i valgprocessen, fx hvis de ønsker at stille op eller stemme ved repræsentantskabsvalget. Og den indmeldelse betragtes som rettidig i forhold til det forestående valg, også selvom den sker efter valgudskrivelsen.
  • Ved valg i geografisk store områder bliver det muligt at have flere valgsteder. Det betyder fx, at det til forårets valg i Nordjylland vil være muligt at stemme i både Aalborg og Randers, og det på to forskellige dage.
  • Alle nye kandidater til repræsentantskabet skal være foreslået af 25 stillere. En stiller er en person med valgret til det valg, som kandidaten opstiller til, og som peger på vedkommende som kandidat.

Du kan finde en liste over de øvrige vedtagne ændringer her.

Et enigt udvalg støttede op om ændringsforslagene

Fra maj til august 2016 har de 11 medlemmer i udvalget arbejdet målrettet på at forbedre medlemsdemokratiet i foreningen. Og udvalgets formand Hans Bang-Hansen, der også er næstformand i foreningens bestyrelse, er godt tilfreds med forløbet, hvor ændringsforslagene blev stillet fra et enigt udvalg:

”Processen var en succes. Det var tydeligt, at alle udvalgsmedlemmer ville foreningen og Nykredit det bedste. Vi havde alle forskellige udgangspunkter, men var i stand til at finde fælles løsninger”.

Her kan du se en liste over de 11 medlemmer af moderniseringsudvalget.

At stemme på et oplyst grundlag

Udvalget har besluttet at holde fast i fremmødevalg – dvs. at medlemsvalg fortsat foregår ved fysisk fremmøde. Den beslutning bunder i et ønske om, at medlemmer skal stemme på et oplyst grundlag. Og en vurdering af, at det lige nu bedst lader sig gøre på valgmøder, hvor medlemmer stemmer, efter de har hørt de forskellige kandidater præsentere deres synspunkter og debattere med hinanden.

Obligationsejervalg vil derimod fortsat foregå ved brevafstemning, da disse valg er landsdækkende.

Mere dialog og demokrati i sigte

Både i udvalget og i bestyrelsen og repræsentantskabet generelt er der enighed om, at der kontinuerligt skal arbejdes for at gøre det endnu nemmere for medlemmer og repræsentantskabskandidater at deltage i valgprocessen og –handlingen. Derudover er der et klart ønske om at øge dialogen med medlemmerne.

”På sigt kommer vi meget længere, når vi har alle systemer på plads. Og jeg glæder mig til at få en medlemskreds, som vi kan kommunikere med, og som vi kan mødes med, uden at det nødvendigvis er på valgmøder. Det er dér – i dialogen med medlemmerne – at energien i foreningen skal være fremadrettet.”
Hans Bang-Hansen, udvalgsformand.

De første vigtige skridt

Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med forskellige andre nye tiltag, som Forenet Kredit har sat i søen. Blandt andet er repræsentantskabet blevet tilbudt en videreuddannelse, og der er netop blevet annonceret for informationsmøder for potentielle repræsentantskabskandidater i de to valgområder – Nordjylland og Fyn – hvor der skal være valg i 2017.

Læs også om foreningens nye principper om offentlighed