Godt halvår i Forenet Kredit

Halvårsregnskabet fra Forenet Kredit hænger meget tæt sammen med resultaterne i Nykredit-koncernen, som Forenet Kredit ejer 78,9 pct. af.

Forenet Kredit-koncernen opnåede et resultat på 2.957 mio. kr. efter skat i første halvår 2018. Det er resultatmæssigt et fald i forhold til samme periode sidste år, hvilket også var forventeligt. 2017 var et rekordår i Nykredit-koncernen præget af en række ekstraordinære forhold. Resultatet for 2018 ligger helt i tråd med forventningerne, og bestyrelsen i Forenet Kredit betegner det som tilfredsstillende.

Nykredit har udbetalt udbytte på 4 mia. kr. i første halvår – hvilket er første gang i fem år. Forenet Kredit modtog knap 3,2 mia. kr. ud af det samlede udbytte. Repræsentantskabet besluttede at bruge 2,4 mia. kr. på tilskud til Nykredit og Totalkredit, der vil anvende tilskuddet til gavn for kunderne. Totalkredit bruger tilskuddet til sit rabatprogram KundeKroner.

”Det glæder mig, at vi kan give et pænt tilskud til Nykredit-koncernen til gavn for kunderne. På den måde kan kunderne mærke en konkret værdi af at være kunder i en foreningsejet virksomhed,”
siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Forenet Kredit solgte i efteråret 2017 en større aktiepost i Nykredit til fem danske pensionskasser til en samlet værdi af 7,5 mia. kr. Det betyder – sammen med det modtagne udbytte – at Forenet Kredit nu har en større likvid formue for første gang i foreningens historie.

Formuen er placeret med hovedvægt på sikre og likvide placeringer. 84 pct. er investeret i danske obligationer, 5 pct. i udenlandske obligationer, 9 pct. i aktier og 2 pct. i alternative investeringer.