Renovér eller riv ned? På vej mod en mindre klimabelastende boligkultur

Nyt projekt undersøger, hvordan flere husejere kan motiveres til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt

I Danmark river vi i gennemsnit omkring 1.100 enfamiliehuse ned hvert år. Det svarer til, at tre boliger jævnes med jorden om dagen, og ofte opføres et nybygget hus, hvor det gamle stod. Det koster klimaet dyrt. FN’s klimapanel peger derfor på renovering af bygninger som et vigtigt greb til at nedbringe byggeriets klimaaftryk.

Som foreningen bag Nykredit og Totalkredit, der er den største udlåner til boligejere i Danmark, er Forenet Kredit gået med i et nyt projekt, der skal genere viden om, hvordan husejere landet over kan motiveres til at renovere deres bolig frem for at rive ned og bygge nyt.

Projektet går under navnet ”IGENBO: renover eller riv ned?” og udføres i samarbejde mellem BUILD – Aalborg Universitet, konsulentvirksomheden Responsible Assets og Teknologisk Institut.

Ved hjælp af surveys og interviews med husejere afdækker projektgruppen de overvejelser og barrierer, husejerne oplever i forhold til at bygge nyt eller renovere. Det skal give svar på, hvad der talte for og imod en renovering, og ikke mindst hvilken rådgivning de modtog undervejs. Rådgiverne er nemlig det andet omdrejningspunkt for projektet: hvem rådgiver husejerne og hvordan ser rådgiverne deres muligheder for og opgave i forhold til at sætte fokus på det klimavenlige valg? Dét undersøger projektet også.

På den baggrund er målet med projektet at samle viden og give indblik i dynamikkerne omkring husejerens valg, og dermed også forslag til, hvordan husejerne får bedre rammer for at træffe det klimavenlige valg, når overvejelsen går på om huset skal renoveres eller rives ned.

  • Projektet ”IGENBO: renovér eller riv ned?” løber fra april 2023 til maj 2024.
  • Projektet udføres af Teknologisk Institut, BUILD – Aalborg Universitet og virksomheden Responsible Assets.
  • Projektet er finansieret af Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.