Klar til valgmøder i Foreningen Nykredit

Forenet Kredit er klar til valgmøderne, hvor det bliver afgjort, hvem medlemmerne giver en plads i repræsentantskabet de næste fire år. 

Valgmøderne løber af stablen mandag 27. februar i Randers, 28. februar i Aalborg og 1. marts i Odense. Efter valgmøderne i Aalborg og Odense vil det blive offentliggjort, hvem fra de respektive valgområder, der er blevet valgt.

”Vi har oplevet en stor interesse for valget sammenlignet med sidste år. Det er vi rigtig glade for, og vi håber, at udviklingen fortsætter, så endnu flere vil stemme næste år.”
siger direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen

De præcise antal stemmer bliver ikke oplyst før på selve valgmøderne for ikke at påvirke valget.

De stemmeberettigede har modtaget valgkort med posten, der byttes til stemmesedler på selve valgmøderne.

De, som har tilmeldt sig, men som ikke har stemmeret, har modtaget en afvisning over mail og muligheden for at henvende sig til sekretariatet for at få en uddybning. Alle, der har henvendt sig, har fået svar, og alle tvivlsspørgsmål er blevet løst i mindelighed.

De nye repræsentantskabsmedlemmer samles med det øvrige repræsentantskab første gang 16. marts.

“ Jeg glæder mig til at møde de nye repræsentanter – og ikke mindst til det forestående arbejde med fortsat at udvikle foreningen,”
Louise Mogensen