Kom godt fra start med din energirenovering

Er du i tvivl, om det kan betale sig at energirenovere i din bolig? Du kan få gode råd her i Forenet Kredits overblik over de mest efterspurgte energirenoveringstiltag. Her kan du dykke ned i, hvad der giver bedst mening for vores klima og din pengepung

 • Meget god
 • God
 • Middel
 • Under middel
 • Dårlig

Forenet Kredit har i samarbejde med Teknologisk Institut som de første fået udarbejdet en såkaldt livscyklusanalyse* i forbindelse med konkrete energirenoveringstiltag. Analysen giver et billede af de samlede miljømæssige påvirkninger af en renovering – og medregner dermed også produktion af byggematerialer og ikke kun driftsbesparelsen.
Du kan se hovedresultaterne herunder.

Naturgas Oliefyr El-varme Fjernvarme   Naturgas Oliefyr El-varme Fjernvarme  
Livscyklusanalyse
klima*
Besparelse
energi
Besparelse
privatøkonomi**
var1
Yderdøre - -
Vinduer – før 1995 - -
Vinduer – efter 1995 - -
var1
Varmepumpe - -
var1
Solceller – best case (estimeret max. udbytte)
-
Solceller – worst case (estimeret min. udbytte)
var1
Hulmursisolering - -
Loftrum – uopvarmet – efterisolering - -
Fladt tag – efterisolering - -
Skråt tag – efterisolering - -
 • Meget god
 • God
 • Middel
 • Under middel
 • Dårlig
var1
Livscyklusanalyse
klima*
Yderdøre
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Vinduer – før 1995
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Vinduer – efter 1995
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme


Besparelse
energi
Yderdøre
Vinduer – før 1995
Vinduer – efter 1995


Besparelse
privatøkonomi**
Yderdøre
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Vinduer – før 1995
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Vinduer – efter 1995
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
var1
Livscyklusanalyse
klima*
Varmepumpe
 • Naturgas
 • Oliefyr
 • El-varme


Besparelse
energi
Varmepumpe


Besparelse
privatøkonomi**
Varmepumpe
 • Naturgas
 • Oliefyr
 • El-varme
var1
Livscyklusanalyse
klima*
Solceller – best case (estimeret max. udbytte)
 • Naturgas
  -
 • Oliefyr
  -
 • El-varme
  -
 • Fjernvarme
  -
Solceller – worst case (estimeret min. udbytte)
 • Naturgas >
 • Oliefyr >
 • El-varme >
 • Fjernvarme >


Besparelse
energi
Solceller – best case
(estimeret max. udbytte)
Solceller – worst case (estimeret max. udbytte)


Besparelse
privatøkonomi**
Solceller – best case (estimeret max. udbytte)
 • Naturgas
 • Oliefyr
 • El-varme
 • Fjernvarme
Solceller – worst case (estimeret max. udbytte)
 • Naturgas
 • Oliefyr
 • El-varme
 • Fjernvarme
var1
Livscyklusanalyse
klima*
Hulmursisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Loftrum – uopvarmet – efterisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Fladt tag – efterisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Skråt tag – efterisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme


Besparelse
energi
Hulmursisolering
Loftrum – uopvarmet
– efterisolering
Fladt tag – efterisolering
Skråt tag – efterisolering


Besparelse
privatøkonomi**
Hulmursisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Loftrum – uopvarmet – efterisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Fladt tag – efterisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme
Skråt tag – efterisolering
 • Naturgas
 • El-varme
 • Fjernvarme

*Livscyklusvurderingen opgør konsekvenserne ved at producere og evt. bortskaffe de byggematerialer, der indgår i eller berøres af de valgte tiltag sammenholdt med de energibesparelser, som det pågældende tiltag medfører over en betragtningsperiode på 50 år.

**Dette afspejler, om besparelsen står mål med, hvad det koster at gennemføre renoveringen.