Login til valgportal for obligationsejere

Til brug for obligationsejere som ønsker at deltage i valget

Valgdeltagelse obligationsejer

Til brug for obligationsejere som ønsker at deltage i valget

  • Dit fulde navn
  • Dit CPR eller CVR nummer skal vi bruge for at kunne hjælpe dig
  • Her kan du angive det eller de depotnumre hvori dine obligationer er. Depotnummeret anvendes desuden af VP Securities til dokumentere ejerskabet af obligationerne.
  • Ved at indsende denne formular, accepterer jeg, at Forenet Kredit må videregive mine oplysninger, herunder min dokumentation for obligationsejervalget, til VP Investor Services til brug for valget.

    Jeg er også bekendt med, og accepterer, at Forenet Kredit og VP Investor Services kan kontakte mig via den oplyste e-mail adresse til brug for min deltagelse i valget.

    Hvis jeg repræsenterer en virksomhed erklærer jeg hermed, at jeg har ret til at repræsenterer den pågældende virksomhed ved valget til repræsentantskabet i Forenet Kredit 2019.