Medlemsundersøgelse: Opbakning til foreningens mærkesager

En undersøgelse blandt Forenet Kredits medlemmer viser, at mange medlemmer ikke kender foreningen særlig godt. Til gengæld bakker de op om foreningens mærkesager

Forenet Kredit har fået lavet en repræsentativ undersøgelse af medlemmernes opfattelse af foreningen. Medlemmerne kan inddeles i fire kategoriger: Nykredit-erhvervskunder, Totalkredit-kunder og Nykredit-privatkunder. De er alle automatisk medlem af foreningen gennem deres kundeforhold. Den sidste gruppe er medlemmer, som selv aktivt har meldt sig ind. Det er altovervejende Totalkredit-kunder, og gruppen udgør i alt 4.000 medlemmer ud af de over 300.000 egentlige medlemmer – og 1 mio. potentielle kunder.

De aktive medlemmer har et markant anderledes svarmønster end de øvrige medlemmer – de er langt mere kritiske og har et større kendskab til foreningen. De øvrige medlemmer er neutrale i deres vurdering af foreningen, som de ikke kender specielt godt.

Medlemmerne er også blevet spurgt til, hvor relevante foreningens fem mærkesager er for medlemmet selv. Alle fire grupper er enige om, at ’verdens bedste boliglån’, ’fair lån til hele Danmark’ og ’realkredit – også når verden brænder’ er gode, relevante mærkesager. De aktive medlemmer finder mærkesagerne ’Vi deler overskuddet’ og især ’Lån til vores børn og børnebørn’ mindre relevante.

Undersøgelsen viser også, at mens de aktivt indmeldte medlemmer har lav tillid til foreningen, så ser det bedre ud blandt de medlemmer, som er automatisk indmeldt. Her ligger tilliden mellem 5 og 7 på en skala fra 1-10.

Direktør i foreningen, Louise Mogensen, er glad for undersøgelsens resultater.

”Medlemmerne synes overordnet, at vi arbejder for nogle relevante ting. Det er selvfølgelig helt afgørende for os. Vi har stadig et vigtigt arbejde foran os med at opnå medlemmernes tillid,”
siger Louise Mogensen og tilføjer

”Undersøgelsen viser også klart, at vi har en udfordring på kendskabsgraden. Det kommer ikke som en overraskelse, og foreningen har opgraderet sin kommunikation af samme grund.”

Undersøgelsen er lavet af analysebureauet Genius Access i januar og februar 2017. Den bygger på 779 besvarelser i alt, og resultaterne af undersøgelsen er forelagt på foreningens repræsentantskabsmøde 16. marts. Du kan læse undersøgelsens hovedresultater her.