Nina Smith takker af som bestyrelsesformand i Forenet Kredit

Nina Smith, bestyrelsesformand i Forenet Kredit siden 2016, har valgt at træde ud af bestyrelsen, men fortsætter som menigt repræsentantskabsmedlem indtil 2023. En enig bestyrelse i Forenet Kredit peger på den nuværende næstformand Michael Demsitz som hendes efterfølger.

Økonomiprofessor, tidligere økonomisk vismand, Årets bestyrelsesformand 2020 og deltidslandmand Nina Smith har siddet for bordenden i Forenet Kredits bestyrelse som formand siden marts 2016. Nu har hun dog besluttet, at tiden er moden til at takke af som formand i foreningen. Hun udtræder af bestyrelsen pr. 24. marts 2022.

”Når jeg nu har valgt at takke af som formand og træde ud af bestyrelsen i Forenet Kredit, er det tid til at finde den store kugleramme frem og gøre regnskabet op. Og jeg er både stolt over og meget tilfreds med Forenet Kredits udvikling siden 2016. Medlemsdemokratiet i foreningen har aldrig været mere levende end i dag. Foreningsejerskabet har vist sin styrke til glæde og gavn for kunderne i Totalkredit og Nykredit. Og overskudsdelingsmodellen har – kan jeg godt indrømme – også vist sig endnu stærkere, end jeg havde regnet med,”

udtaler Nina Smith og fortsætter:

”Jeg vil også bruge lejligheden til at sige tak til alle medarbejderne i Nykredit, Totalkredit og Forenet Kredit for en uforglemmelig tid sammen. Det samme gælder mine gode bestyrelseskolleger og vores medlemsvalgte repræsentantskab i Forenet Kredit. Vi lagde fra land i strid modvind, og de fleste tvivlede på visdommen i Nykredit som foreningskontrolleret, men vi formåede at komme igennem det og holde kursen, fordi vi troede på, at det kunne give store fordele for kunderne i hele landet. Tak for det,” siger Nina Smith.

Nina Smith tiltrådte som formand i foreningen samtidig med, at Nykredit tilbage i 2016 stod foran en børsnotering for at sikre tilstrækkelig kapital til at kunne overholde kommende kapitalkrav. I stedet for en børsnotering lykkedes det med Nina Smith som formand for Forenet Kredit at skaffe den nødvendige kapital via en model, hvor et konsortium af pensionsselskaber købte sig ind i ejerkredsen samtidig med, at Forenet Kredit fortsatte som hovedaktionær og foreningen bag Nykredit og Totalkredit med en ejerandel på 78,9 procent.

”Min analyse er, at den helt unikke og særlige danske realkredit, som til stadighed sikrer de danske boligejere verdens billigste boligfinansiering, ville have været i en helt anden kritisk forfatning i dag, hvis ikke det dengang var lykkedes at fremtidssikre Nykredit-koncernen og bibeholde ejerskabet på kundernes hænder via foreningsejerskabet,” siger Nina Smith.

Selvom Nina Smith træder ud af Forenet Kredits bestyrelse fortsætter hun som menigt repræsentantskabsmedlem indtil 2023, hvor hun er på valg og ikke genopstiller. En enig bestyrelse indstiller, at næstformand for Forenet Kredit, Michael Demsitz, bliver ny formand for Forenet Kredit. Bestyrelsen konstitueres endeligt på repræsentantskabsmødet den 24. marts. Bestyrelsen indstiller også, at Nina Smiths post som næstformand i Nykredits bestyrelse overgår til Preben Sunke, i dag medlem af Nykredits bestyrelse og medlem af Forenet Kredits bestyrelse. Endelig indstiller bestyrelsen, at repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit Mie Krog vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit, og ligeledes at Mie Krog vælges til Nykredits bestyrelse på generalforsamlingen den 24. marts 2022.