Bestyrelse

Bestyrelsen i Forenet Kredit består af otte medlemmer, der vælges direkte af repræsentantskabet.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Forenet Kredit. Det vil sige, at bestyrelsen lægger foreningens strategi og sætter rammerne op for den daglige ledelse. Det er også bestyrelsen, som styrer foreningens investeringer.

En af bestyrelsens vigtige opgaver er at ansætte direktionen i Forenet Kredit, som varetager den daglige ledelse.

Læs om bestyrelsens sammensætning og kompetencer her.

Bestyrelsen i Forenet Kredit vælges for 2 år.

Se bestyrelsens sammensætning herunder.