Hvad bruger vi pengene til?

Overskuddet i Forenet Kredit fordeles mellem opbygning af et kapitalberedskab og udbetaling af tilskud.

8,8 mia.kr.

Kapitalberedskab

Kapitalberedskab

Forenet Kredit arbejder for en god og langsigtet udvikling af Nykredit-koncernen. Forenet Kredit vil sammen med de øvrige aktionærer understøtte Nykredits udvikling, konkurrencekraft og udlånskapacitet. Foreningen har derfor en kapitalreserve på 8,8 mia. kr., som understøtter Nykredit. Dels giver beredskabet i sig selv Nykredit-koncernen et lavere kapitalbehov, og dels kan kapitalen helt eller delvist indskydes i Nykredit, hvis det er strategisk fordelagtigt.

Kapitalberedskabet stammer primært fra salget af Nykredit-aktier til fem danske pensionskasser i 2017, og foreningen ønsker løbende at opbygge beredskabet til 10 mia. kr.. Du kan læse mere om aktiesalget og baggrunden for kapitalberedskabet på dette link – https://forenetkredit.kathlab.dk/repraesentantskabet-godkender-aktiesalg/

Tilskud til Nykredit-koncernen

Forenet Kredits ejerskab af Nykredit-koncernen muliggøre en unik metode til at lade overskuddet komme kunderne til gode. Det kom først til udtryk med KundeKroner til privatkunder, men er senere udbygget til også at omfatte Erhvervskunder. Det er Nykredit-koncernen, der bestemmer, hvordan tilskuddet skal anvendes. Forenet Kredits repræsentantskab tager stilling til beløbets størrelse. I billedet herunder ses hvordan tilskuddet kommer kunderne til gode.

Du kan læse mere om KundeKroner her – https://www.totalkredit.dk/boliglan/kurser-og-priser/kundekroner/

Erhvervskroner er uddybet her – https://www.nykredit.dk/din-virksomhed/kundefordele/ny-kunderabat-til-erhvervskunder

MineMål er uddybet her – https://www.nykredit.dk/mine-maal/

FacebookLinkedInCopy Link