Hvor kommer pengene fra?

Vores investeringer i aktier følger en metodisk tilgang til at støtte virksomheder, der har en ansvarlig drift.

Opdateret 15.3.2019

Forenet Kredits formue stammer fra ejerskabet af Nykredit-koncernen. Egenkapitalen i Nykredit er opbygget gennem generationer, og foreningen ejer i dag 78,9 pct. af egenkapitalen i Nykredit A/S. Foreningen modtager som aktionær i Nykredit-koncernen et udbytte fra Nykredit.

Forenet Kredit solgte i efteråret 2017 Nykredit-aktier for 7,5 mia. kr. til fem danske pensionsselskaber.

Forenet Kredits samlede formue består af 3 forskellige dele:

Den største er ejerskabet af 78,9 pct. af Nykredit-koncernen, der også omfatter Totalkredit. Af egenkapitalen i Nykredit pr. 30-6-2019 kan de 60,5 mia. henføres til Forenet Kredits ejerandel.

Derefter kommer Forenet Kredits kapitalberedskab, der pr 30-6-2019 er ca. 8,8 mia. kr., og som i løbet af en kortere årrække opbygges til 10 mia. kr. Disse penge stammer dels fra salget af aktierne i Nykredit til et konsortium af investorer for 7,5 mia. kr., og dels fra løbende udbyttebetaling fra Nykredit og øvrige investeringer. Kapitalberedskabet er fortrinsvis investeret i obligationer eller obligationsinvesteringsforeninger, der vurderes at have en lav risiko. Kapitalberedskabet har desuden en aktieposition på ca. 700 mio. kr. for at skabe en mere balanceret risiko i porteføljen. Kapitalberedskabet giver større kapitalfleksibilitet til Nykredit, fordi Forenet Kredit kan beslutte at indskyde hele eller dele af kapitalen i Nykredit, hvis det er nødvendigt. Det kan du læse mere om her.

Likviditetsberedskabet på ca. 2,3 mia. kr. stammer primært fra udbytte fra Nykredit og bruges til tilskud til Nykredit-koncernen til gavn for kunderne. Likviditetsberedskabet er investeret i danske obligationer. Det er repræsentantskabet i Forenet Kredit, der beslutter tilskuddenes størrelse, mens det er Nykredit og Totalkredit, der udmønter tilskuddene i konkrete kunderabatter.