Andreas Munch-Møller

Profil af et repræsentantskabsmedlem

FacebookTwitterLinkedInEmail

Andelstanken er bærende for Forenet Kredit

Det er vigtigt for mig at være medlem og aktiv i Forenet Kredit, hvis historie er unik og har andelstanken som bærende princip. Min bedstemor fynboen og lægen Esther Møller sagde altid: ”brug dine evner og færdigheder hver dag – ellers mister du dem.” For mig har det været vigtigt at kunne leve op til dette og engagere mig som medlemsvalgt repræsentantskabsmedlem for fynboerne og forme det spændende arbejde omkring fremtidens Forenet Kredit.

Det er vigtigt, at Forenet Kredit arbejder med at blive mere kendt i den brede offentlighed. Samt at foreningens visioner om stabile boliglån i alle dele af landet bliver fastholdt og videreudviklet. Vigtigste formål for Forenet Kredit er at forblive hovedaktionær i Nykredit-koncernen, der bl.a. består af Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit. Forenet Kredits rolle som hovedaktionær sikrer, at koncernen også fremover driver realkreditvirksomhed og anden finansiel virksomhed til gavn for kunderne – i hele landet.

Forenet Kredit skal være forberedt på udfordringerne i fremtiden, og det er vigtigt, at foreningen som hovedaktionær i Nykredit-koncernen er garanten, der skal arbejde for boliglån – også i krisetider. Som fynbo falder det mig naturligt at sige, der er få steder i verden, som er så dejlige som Sydfyn og øerne. Det er vigtigt, at der kan ydes fair boliglån til yderområder og især på ø´erne, som har været negativt ramt af den demografiske udvikling. Fair boliglån på øerne og i yderområder er en forudsætning for liv på landet og for et Danmark i balance.

2017 var et godt år for Forenet Kredit, fordi der bl.a. med massivt flertal blev vedtaget ”Pensionskasse-modellen”, som garanterer kapital og sørger for en stabil og ordentlig løsning for de danske boligejere. Ud over foreningen skal forblive hovedaktionær i Nykredit-koncernen, er det samtidigt også vigtigt at fokusere på balancen mellem øget udlån i hele landet, kapitalkrav og den internationale udvikling samt effekterne af den nye boligskat, som vil træde effektivt i kraft fra 2021.

“ Brug dine evner og færdigheder hver dag – ellers mister du dem. ”

Min bedstemor fynboen og lægen Esther Møller