Carsten Hansen

Profil af et repræsentantskabsmedlem

FacebookLinkedInCopy Link

Repræsentantskabet var med til at fremtidssikre Nykredit-koncernen

Den danske realkreditmodel er helt unik og udspringer af folkelige bevægelser, hvis formål det var at sikre almindelige mennesker lån på fair og rimelige vilkår. Jeg ser i høj grad Forenet Kredits rolle i fremtiden som en forsættelse af dette formål og ikke mindst som det forum, der varetager medlemmernes interesse. Foreningen skal fortsætte den gode udvikling med at udvikle demokratiet og fastholde det samfundsmæssige ansvar, som jeg mener er godt formuleret i foreningens mærkesager med bl.a. “Lån til hele Danmark” og “Realkredit – også når verden brænder” kombineret med, at vi deler overskuddet.

I fremtiden mener jeg, at foreningen skal være en ejer til Nykredit, der både kan give kvalificeret mod og medspil og fastholde vore målsætninger. Som Danmarks største finansielle virksomhed er jeg sikker på, vi vil blive udfordret i fremtiden, hvor etik også er en parameter samtidig med, at vi hele tiden skal arbejde for, at Nykredit skaber overskud og en stærk forretning, så vi også i fremtiden leverer billig og sikker finansiering – også uden for de store byområder.

På Fyn, hvor jeg bor, er det meget vigtigt, at vi også i vore yderområder som f.eks. Langeland, Nordfyn og på vore mange øer i det sydfynske fortsat kan levere fair bolig lån. Ellers går vore dejlige vandkants Danmark i stå.

Den vigtigste beslutning vi traf i 2017 var uden tvivl, at vi sikrede Nykredit ny kapital med aktiesalget til de fem danske pensionskasser. Jeg glæder mig over, at vi fandt investorer, der har samme værdier som os i Forenet kredit. Med det fremtidssikrede vi Nykredit med en vigtig udvidelse af kapitalgrundlaget. Denne beslutning har jo også givet anledning til, at vi har redefineret vores egen rolle i Forenet Kredit, som giver et rigtig godt afsæt til en spændende udvikling i foreningen i fremtiden.

Af Carsten Hansen, obligationsejer. Repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit

“ I fremtiden mener jeg, at foreningen skal være en ejer til Nykredit, der både kan give kvalificeret mod og medspil og fastholde vore målsætninger. ”

Carsten Hansen