Årets Landsby

Årets Landsby er en historisk pris, som blev oprettet i 1995 af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark. Prisen uddeles en gang om året af Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Temaet for Årets Landsby ændres år for år. I 2023 var temaet ’En landsby, der står sammen gennem energikrisen.

Vinderlandsbyen modtager hvert år en check på 50.000 kroner. De øvrige to finalelandsbyer modtager hver en check på 25.000 kroner.

Krav og vilkår for at blive Årets Landsby

For at komme i betragtning skal landsbyen have under 1.500 indbyggere og sende en ansøgning med en beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført, som taler ind i årets temaet ‘En landsby, der står sammen gennem energikrisen’. Der vil i vurderingen af ansøgerne blive lagt vægt på følgende:

  • Aktiviteter med konkrete resultater i form af øget tilflytning, ny erhvervsudvikling eller nye fællesskabsformer.
  • Originaliteten og pionérelementet i landsbyens initiativer og idéer, herunder muligheden for at kopiere landsbyens initiativer i andre sammenhænge.
  • Gruppen af landsbybeboere, der står bag ansøgningen.

Det er vigtigt at understrege, at landsbyerne ikke behøver leve op til alle tre kriterier.
Der kan først sendes ansøgning igen til Årets Landsby i 2024.