Repræsentant-skabet godkender aktiesalg

Salget af 10,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S til fem danske pensionskasser med PFA Pension i spidsen er nu godkendt af repræsentantskabet i Forenet Kredit. Handlen forventes afsluttet i december 2017.

Salget af 10,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S til fem danske pensionskasser med PFA Pension i spidsen er nu godkendt af repræsentantskabet i Forenet Kredit. Handlen forventes afsluttet i december 2017.

Efter salget vil Forenet Kredit eje samlet 78,9 pct. af aktierne i Nykredit og dermed fortsat være den klart største aktionær i Nykredit.

“Aftalen er god for Nykredit og god for kunderne. Jeg er rigtig glad for, at repræsentantskabet var enige og godkendte aftalen. Jeg glæder mig samtidig over at få stærke investorer ind i ejerkredsen, som deler vores syn på realkredit. Jeg ser meget frem til samarbejdet.”
formand i Forenet Kredit, Nina Smith

Forenet Kredit vil modtage 7,5 mia. kr. for sine aktier. Samtidig sælger minoritetsaktionærerne Industriens Fond og Østifterne f.m.b.a også aktier til pensionskasserne, som dermed samlet køber 16,89 pct. af aktierne i Nykredit for 11,6 mia. kr.

Pensionskasserne giver tilsagn om at stille med yderligere op til 7,5 mia. kr. i egenkapital til Nykredit, hvis dette skulle blive nødvendigt i fremtiden. Forenet Kredit lægger 7,2 mia. kr. i et kapitalberedskab til samme formål.

Aftalen giver Nykredit en adgang til at hente ny egenkapital på indledningsvis knap 15 mia. kr., hvis det skulle blive nødvendigt.

”Med salget får Nykredit adgang til mere egenkapital, og det har været afgørende for Forenet Kredit i forhandlingerne. Det er vigtigt for os som ejere, at vi kan træde til, hvis Nykredit skulle mangle kapital”
direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen.

Aftalen betyder samtidig, at Nykredit fremover skal opbygge mindre kapital. I stedet for at lægge kapital til side, kan pengene komme kunderne til gode. Nykredit har besluttet, at KundeKrone-programmet som følge af aftalen kan udvides, så flere kunder vil modtage mere. Jo flere KundeKroner, jo billigere bliver det at være kunde.

“Det her er en milepæl for koncernen. Vi har over de seneste fire år fået markant bedre greb om indtjeningen, omkostningerne og strategien. Nu får vi også ro om vores kapitalforhold. Det betyder, at vi nu kan flytte endnu mere fokus over på at skærpe vores konkurrencekraft. Omverdenen vil opleve et stærkt, foreningsejet Nykredit, der arbejder for endnu bedre kundeoplevelser end i dag og for at tilbyde billigere produkter via KundeKroner.”
koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen