Strategien virker: Høj tilfredshed med foreningens arrangementer

Det skaber værdi for kunder i Nykredit og Totalkredit at deltage i Forenet Kredits medlemsarrangementer. Det viser den samlede evalueringsrapport over foreningens afholdte arrangementer i 2019.

Forenet Kredit har en strategi om at være til gavn og dele viden med kunder i Nykredit og Totalkredit. Efter omtrent 30 afholdte arrangementer, og 3.000 deltagere i 2019, har strategien virket, og størstedelen af de fremmødte deltagere har været meget tilfredse med foreningens tilbud.

Foreningen evaluerer løbende på arrangementerne, og ud over den høje tilfredshed vil mange også anbefale lignende arrangementer til andre.

”At folk vil anbefale Forenet Kredits arrangementer til andre betyder jo, at loyaliteten er stærk blandt de fremmødte deltagere. Og det betyder, at de med høj sandsynlighed vil vende tilbage til andre arrangementer med foreningen. Det kan vi kun glæde os over” fortæller direktør i Forenet Kredit, Louise Mogensen.

Det høje deltagerantal vidner altså om en interesse for foreningen.

”Vi er meget begejstrede for den interesse, som foreningens arrangementer har fået. Vi ønsker jo qua vores strategi at dele viden med kunderne – og det giver arrangementerne rigtig god mulighed for” siger Louise Mogensen.

Evalueringerne af arrangementerne er udført via elektroniske spørgeskemaer, som er sendt ud til alle 3.167 kunder efter afsluttet arrangement. 1.171 kunder har besvaret et spørgeskema (svarprocent på 36 %).

Svarene er baseret på 1.171 besvarelser fra kunder i Nykredit eller Totalkredit, der har deltaget i et arrangement med Forenet Kredit.

Forenet Kredit er foreningen for kunder i Nykredit og Totalkredit. Det skal kunne mærkes. Derfor planlægger og afholder foreningen arrangementer i samarbejde med Nykredit og de pengeinstitutter, som samarbejder med Totalkredit.

Følg med i foreningens arrangementer her.

Se billeder fra foreningens arrangementer her.