Valg 2016: 30 kandidater er valgt

Der har nu været afholdt valg til repræsentantskabet blandt Forenet Kredits medlemmer i valgområderne IV og II samt blandt obligationsejerne.

Der har nu været afholdt valg til repræsentantskabet blandt Forenet Kredits medlemmer på Sjælland og Bornholm (valgområde II) og i Syd- og Sønderjylland (valgområde IV).

Blandt obligationsejerne var der fredsvalg, da antallet af kandidater var det samme som antallet af pladser på valg.

30 kandidater er valgt

På Sjælland og Bornholm (valgområde II) blev der valgt 10 kandidater, i Syd- og Sønderjylland (valgområde IV) blev der valgt 12 kandidater, og blandt obligationsejerne blev der valgt 8 kandidater.

Kandidaterne indtræder officielt ved det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. marts 2016.

Forenet Kredit ønsker de valgte kandidater tillykke med valget.

Se de valgte

Stort engagement lover godt for medlemsdemokratiet

Der har været flere kandidater opstillet til medlemsvalgene i år end nogensinde før, og interessen for valgmøderne har været stor i både offentlighed og medier.

På valgmøderne holdt kandidaterne hver et kort indlæg, hvorefter stemmerne blev afgivet. Møderne var kendetegnet ved en god tone, selvom der var kamp om pladserne.

Det tegner alt sammen godt for fremtiden, for det er foreningens mål at skabe et mere levende medlemsdemokrati.