Valgets forløb 2019

Valget udskrives den 11. januar 2019. Valgudskrivelsen sker ved, at Forenet Kredit indrykker annoncer i landsdækkende medier. Som stemmeberettiget vil du desuden modtage et brev i din e-Boks.

Når valget udskrives den 11. januar 2019 har du mulighed for at deltage i valget. Du kan deltage på følgende måder:

  • ved at stille op som kandidat
  • være stiller for en kandidat
  • tilmelde dig til et valgmøde, hvor du afgiver din stemme
  • give fuldmagt til en anden stemmeberettiget, der deltager på valgmødet

Hvis du har lyst til at deltage i valget, skal du registrere dig i foreningens valgsystem, som er udviklet og administreret af VP Investor Services.
Som stemmeberettiget kunde i Nykredit eller Totalkredit modtager du et brev fra Forenet Kredit i din e-Boks. For at se brevet, skal du logge ind på din e-Boks og acceptere, at Forenet Kredit må sende post til dig.

Du kan læse mere om stemmeret og muligheden for at stille op som kandidat her. 

Fristen for at stille op som kandidat udløber den 5. februar 2019. Efter denne dato gennemgår foreningens sekretariat, sammen med revisionen og valgudvalget, forløbet og sikrer, at alt er foregået efter reglerne. Den 9. februar 2019 offentliggør foreningen hvilke kandidater, der er på valg.

Medlemsvalget

Hvis der er flere kandidater end det antal, der skal vælges, afholdes der valgmøder den 12. marts.

Du har mulighed for at tilmelde dig et valgmøde, eller give fuldmagt til en anden stemmeberettiget, indtil den 7. marts 2019 kl. 23:59.

Forenet Kredit afholder valg ved fremmøde demokrati, hvor de kunder og låntagere, som har tilmeldt sig valget, kan møde op og afgive deres stemme. Selve aftenen afvikles som et arrangement, hvor du vil få mulighed for at lære Forenet Kredit bedre at kende, høre oplæg af foreningens formand, samt få mulighed for at høre på og snakke med alle kandidaterne. Herefter vil du kunne stemme, og imens foreningens revisor tæller stemmerne op, byder foreningen på god mad og underholdning.
Valgmøderne afholdes den 12. marts 2019 i Skanderborg, Ebeltoft og på Samsø. Læs mere om valgmøderne her.

Valgets resultat offentliggøres umiddelbart efter stemmerne er talt op.

Obligationsejervalget

Valget til obligationsejervalget er landsdækkende og foregår derfor digitalt.

Hvis der er flere kandidater end det antal, der skal vælges, afholdes der valg.

Valgets resultat offentliggøres hurtigst muligt i annoncer i landsdækkende medier og på foreningens hjemmeside efter stemmerne er talt op.