Repræsentantskabet breder demokratiet ud

Ved Forenet Kredits repræsentantskabsmøde i København den 21. september blev det besluttet at afskaffe tilmeldingsfristen for deltagelse i foreningens årlige virtuelle valgmøder. Det sker for at gøre det nemmere at afgive sin stemme. Samtidig åbnes op for fri aldersgrænse for medlemmer, der ønsker at stille op til repræsentantskabet.

Tidligere på året nedsatte Forenet Kredits bestyrelsen et demokratiudvalg med medlemmer af repræsentantskabet, som i løbet af året har set på og diskuteret foreningens valgregler.

På baggrund af demokratiudvalgets arbejde indstillede bestyrelsen i Forenet Kredit ved repræsentantskabsmødet torsdag aften i København følgende tre forslag til ændringer af foreningens vedtægter og valgregulativ:

  • Tilmeldingsfristen til valgmødet | Bestyrelsen indstillede, at tilmeldingsfristen til det virtuelle valgmøde afskaffes for ikke at afvise stemmeberettigede, der gerne vil stemme. Tilmeldingsfristen for personer, der udelukkende vil deltage i det virtuelle valgmøder er ikke en nødvendighed for foreningen, som ønsker at åbne op for, at folk, der på dagen for valgmødet måtte ønske at deltage, også har mulighed for dette.
  • Aldersbegrænsning og periodebegrænsning | Bestyrelsen indstillede, at den gældende aldersbegrænsning på 70 år for kandidater til valget som repræsentantskabsmedlem afskaffes, og udskiftes med en periodebegrænsning på maks. fem sammenhængende valgperioder, efterfulgt af en karensperiode på én valgperiode. Bestyrelsen og demokratiudvalget står fast ved, at det ikke skal være alderen, som afgørende for, om man kan blive stemt ind til foreningens valg. Det har dog været vigtigt for foreningen fortsat at have en regel for udskiftning i repræsentantskabet, som samtidig sikrer, at der er plads til stabilitet og kontinuitet.
  • Valgrets- og valgbarhedsbetingelser | Bestyrelsen indstillede, at valgbarhedsbetingelserne følger valgretsbetingelserne, således at man kan stille op i samme valgområde og valggruppe, som man kan stemme i. Baggrunden for indstillingen var, at det før har været relativt kompliceret at forstå foreningens regler for, hvor en person kunne stille op, og det ønskes at gøre dette mere enkelt for at sikre en højere grad af transparens og tilhørsforhold.

Alle tre indstillinger blev stemt igennem af repræsentantskabet med kvalificeret flertal og implementeres nu i foreningens vedtægter og valgregulativ.

”Valgene til foreningens repræsentantskab udgør et grundelement i foreningens demokrati. Som ejer af Danmarks største udlåner, er det derfor heller ikke ligegyldigt, hvordan vi indretter vores demokrati. I demokratiudvalget ser vi løbende på foreningens demokrati, og jeg er stolt over, at vi med et stort flertal i repræsentantskabet er i stand til at justere på vores valg, så flere kan være med – både til at stille op og til at stemme,” siger Mie Krog, bestyrelsesmedlem og formand for demokratiudvalget i Forenet Kredit.

Det bemærkes, at de nye ændringer først kan træde i kraft efter godkendelse hos Erhvervsstyrelsen, som bl.a. har tilsynspligt over foreningen.

Læs mere om Forenet Kredits repræsentantskab: Repræsentantskabet – Forenet Kredit