• Surveyundersøgelse:
  Forløbet med spillet Vejen Hjem

 • I hvor høj grad har spillet Vejen Hjem levet op til dine forventninger?
 • I hvor høj grad bidragede Vejen Hjem til disse faglige mål i faget finansiering?

 • At eleverne arbejder med ræsonnementskompetencen
 • At eleverne arbejder med problembehandlingskompetencen
 • At eleverne arbejder med tankegangskompetencen
 • I hvor høj grad har eleverne, imens de har spillet, anvendt deres viden i en virkelighedsnær situation, hvor der skabes kobling mellem teori og praksis?
 • I hvor høj grad har eleverne oplevet, at spillet bidrager til, at de senere i livet er bedre rustet til at finansiere deres egen bolig?
 • På en skala fra 1-10, hvor 10 er højest, hvor tilfreds har du været med spillet Vejen Hjem som brug i undervisningen om realkredit?
 • Generelle input eller kommentarer til spillet Vejen Hjem?