Bankunionens konsekvenser for dansk realkredit

Hvis Danmark tiltræder den europæiske bankunion, kan det få store konsekvenser for dansk realkredit, viser en rapport fra det internationale konsulenthus Oliver Wyman.

Oliver Wyman har på foranledning af Forenet Kredit undersøgt konsekvenserne for dansk realkredit ved indtrædelse i bankunionen. Det er en væsentlig del af foreningens formål at stå vagt om den danske realkreditmodel, der igennem 200 år har været til gavn for danske boligejere.

Rapporten finder flere elementer, som kan true eksistensen af realkreditten, og som derfor bør håndteres inden en eventuel dansk deltagelse. Risiciene kan bedst imødegås ved en skriftlig aftale med de europæiske myndigheder inden en eventuel tilslutning til bankunionen. Og Oliver Wyman peger samtidig på, at det kan være vanskeligt for Danmark at få en aftale med de europæiske myndigheder om realkreditten.

”Forenet Kredit er hverken for eller imod en bankunion, så længe dansk realkredit har mulighed for at fortsætte som hidtil. Og de beskrevne risici vækker derfor bekymring,” siger direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen.

Du kan læse hele rapporten her eller et resume på dansk her.