Forenet Kredit er garant for kunderabatter

Bestyrelsen i Forenet Kredit vil sikre, at Nykredit-koncernen kan finansiere både KundeKroner og ErhvervsKroner i 2021, selv om myndighederne opfordrer til at aflyse udbyttebetalinger i 2020.

Rabatmodellerne KundeKroner og ErhvervsKroner er finansieret ved, at Forenet Kredit sender en del af sit udbytte fra Nykredit-koncernen tilbage til koncernen til gavn for kunderne. Nu har Fi­nanstilsynet henstillet til, at der ikke betales udbytte i den finansielle sektor i Danmark i 2020.

Det skal dog ikke have betydning for kundeprogrammerne, understreger foreningens formand.

“Det skal ikke ramme kunderne. KundeKroner og ErhvervsKroner er kommet for at blive, og det skal kunderne kunne stole på. Forenet Kredit og Nykredit er velkapitaliserede, og det er tidspunk­ter som nu, vi drager fordel af det,” siger formand for Forenet Kredit Nina Smith.

Hun giver sammen med bestyrelsen sin fulde opbakning til koncernens kundeprogrammer.

“Vi noterer os Finanstilsynets holdning til udbytte. Overordnet set er vi enige i, at udlånskapacite­ten skal bevares i en krisetid. Vores fornemmeste opgave som ejer er, at Nykredit-koncernen altid er i stand til at låne ud. Det er bestemt også tilfældet nu, mener vi. Også selvom der blev betalt udbytte,” siger Nina Smith.

Nykredit har en ejerkreds på ni danske aktionærer, hvor Forenet Kredit med 78,9 pct. af aktierne er den klart største.

 

Fakta

Forenet Kredit ejer 78,9 pct. af Nykredit-koncernen, og foreningens medlemmer er kunder i Ny­kredit eller Totalkredit. Foreningen har blandt andet som mærkesag at dele sit overskud. Det be­tyder i praksis, at Forenet Kredit bruger en del af det udbytte, den modtager fra Nykredit, som et tilskud til gavn for kunderne.

Nykredit-koncernen har anvendt tilskuddet til kundeprogrammer som KundeKroner og Erhvervs­Kroner, som er en rabat på bidragssatsen på realkreditlån.

Siden 2017 har Forenet Kredit overført 3 mia. kr. i tilskud til Nykredit-koncernen til gavn for kun­derne. Det er repræsentantskabet i Forenet Kredit, som disponerer over det modtagne udbytte.