Forsker bag analyse: ”Vi ser vækst i landsbyer og landdistrikter over hele Danmark.”

Er det sandt, at de danske landsbyer er ved at uddø? At landsbyerne har svært ved at tiltrække ”nyt blod”? Og at corona-pandemien fik mange flere til at flytte til et landdistrikt?

Forenet Kredit arbejder for en økonomisk og socialt bæredygtig realkredit i hele Danmark med transparente priser og lige vilkår for alle. Vi har bedt ”Fremforsk, Center for fremtidsforskning” om at se nærmere på udviklingen i landsbyer og landdistrikter for at få et bedre indblik i, hvordan bosætningen udvikler sig og hvad der driver dem.

Tredive procent af landdistrikterne vokser

”Rygterne om de danske landsbyers snarlige død, ja hele historien om affolkningen af landdistrikterne, er for unuanceret. Vores undersøgelse viser, at der er befolkningstilvækst i 30% af landdistrikterne,” siger Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk.

Han forsætter: ”Undersøgelsen viser også, at væksten er spredt ud over landet. Faktisk er der ikke én kommune i landet, som ikke har et landdistriktssogn, hvor antallet af beboere vokser. Typisk er det de større landsbyer, som vokser mest, men det varierer fra landsdel til landsdel.”

Landsbyen appellerer til mange andre end hjemvendere

Forskningschef i Fremforsk Marianne Levinsen supplerer: ”Analyserne viser, at der er mange grunde til, at man vælger at flytte til en landsby: Naturen og omgivelserne er vigtige for de fleste, men det har også stor betydning helt enkelt at have råd til at købe en bolig af den størrelse og stand, man ønsker. Samtidig er det måske lidt overraskende, at en forholdsvis stor andel af tilflytterne ikke kender området særlig godt i forvejen. Det bryder jo med myten om, at de fleste, der flytter til en landsby, er ”hjemvendere”; landsbyernes tiltrækningskraft er altså større end som så.”

Eje eller leje?

I Forenet Kredit ser vi med stor interesse på undersøgelsernes resultater: ”Undersøgelsen dokumenterer, at selvom vi er i en tid med urbanisering, er der stadig mange, som søger mod de mindre lokalsamfund. Det er vigtigt for os som foreningen bag Danmarks største realkreditudbyder, at det både nu og fremover er muligt at realisere dén drøm, med et realkreditlån i ryggen,” siger Karsten Beltoft, vicedirektør i Forenet Kredit.

Han tilføjer: ”Desuden er det interessant, at undersøgelsen viser, at en stor andel af tilflytterne til landsbyerne går fra at være lejere til i deres nye hjem at være ejere. Men samtidig viser undersøgelsen også, at efter corona-pandemien er flere tilflyttere end tidligere flyttet i lejebolig i landdistrikterne. Den udvikling er relevant at følge med i, for som undersøgelsen viser, er det, at der er ledige, relevante boliger, i høj grad af betydning for befolkningsvæksten i landsbyerne.”

”Fremtidens bosætning i landsbyer og landdistrikter” består af to rapporter: Den første rapport er en analyse, som undersøger udviklingen i befolkningstilvæksten i landdistriktssogne landet over. Den anden rapport er en analyse, der undersøger, hvad der tiltrækker og fastholder tilflyttere til en landsby/et landdistrikt.

I den første rapport kan du bl.a. blive klogere på:

  • Hvilken størrelse landsbyer vokser mest?
  • Hvor i landet ligger de landsbyer, der vokser mest?
  • Hvilke strukturelle faktorer ser man typisk i en landsby, der er i positiv vækst?
Læs rapport 1: ”Fremtidens bosætning i mindre landsbyer og landdistrikter: Sammenhængen mellem bosætning, befolkningsudvikling og landsbyens faciliteter”.

I den anden rapport kan du bl.a. få mere viden om:

  • Hvor meget betyder familie, skole og infrastruktur, når man vælger at flytte til en landsby?
  • I hvilket omfang har corona-pandemien påvirket tilflytningen til landsbyerne?
  • Hvilken type boliger flytter man typisk til, når man flytter til en landsby – eje, leje eller andel – eller noget helt fjerde?
Læs rapport 2: ”Fremtidens bosætning i mindre landsbyer og landdistrikter i dag og i fremtiden: Årsager til bosætning i landsbyer og landdistrikter”. Læs appendiks til rapport 2.

Læs mere om Forenet Kredits mærkesager