Godt halvår i uforudsigelige tider

Trods fortsat økonomisk usikkerhed og turbulens på de finansielle markeder leverer Forenet Kredit et tilfredsstillende regnskab for første halvår 2022.

På trods af urolige tider også i den finansielle sektor, leverer Forenet Kredit-koncernen et positivt resultat på 3.007 mio. kr. før skat for første halvår 2022. Forenet Kredit f.m.b.a.’s egenkapital er øget og udgør 84,1 mia. kr. ultimo 1. halvår 2022 (ultimo 2021: 82,8 mia. kr.).

Det positive regnskab beror ikke mindst på, at både Nykredit og Totalkredit har været i stand til at øge udlånet samt tilgangen af nye kunder.

Se Nykredit-koncernens halvårsregnskab 2022.

Forenet Kredits formål er at virke til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag gennem vores ejerskab af Nykredit-koncernen. Det betyder bl.a., at vi skal understøtte kundernes behov også i uforudsigelige økonomiske tider.

1. halvår 2022 har været en test af dette mandat og robustheden i Forenet Kredit og Nykredit-koncernen. Og vi kan se tilbage på et halvår, hvor Nykredit-koncernen stod solidt og evnede at understøtte sine kunder i hele landet.

Foreningsejerskabet gør, at danskerne kan regne med et Nykredit og Totalkredit, der understøtter deres og Danmarks økonomi både på land og i by.

Se Forenet Kredits halvårsregnskab 2022.