Ny information om udskudte valgmøder i Syd- og Sønderjylland

Forenet Kredit glæder sig over, at de tiltag, som vi i Danmark har taget for at få smitten under kontrol har virket, og at regeringen og myndighederne nu i højere grad er klar til at åbne samfundet gradvist og forsigtigt igen.

I forhold til valget i Syd- og Sønderjylland betyder det, at vi nu planlægger efter at afholde valgmøde den 15. juni 2020.

Der er stadig forholdsvis god tid til den 15. juni, og vi håber derfor på, at det til den tid vil være tilladt at afholde denne type arrangementer. Vi holder naturligvis løbende øje med situationen, som jo kan ændres fra dag til dag, ligesom vi selvfølgelig også planlægger valgmøderne med iagttagelse af de forholdsregler og retningslinjer, som myndighederne anbefaler.

Vi er i dialog med de respektive valgsteder om indretning af lokalerne så det er er forsvarligt og sikkert at deltage i valget. Valgmøderne vil som udgangspunkt følge principperne fra det afholdte valg på Sjælland og Øerne.

Alle de i forvejen tilmeldte, vil blive indkaldt til de nye valgmøder, så snart det er muligt og gerne inden den fire ugers frist før selve valgmødet, som følger af vores valgregler.