Frederik hædret med ny pris for sin evne til at tale om klima og inspirere unge

Forenet Kredit er med den nye ”Klima- og Bæredygtighedsprisen for unge” gået sammen med Nykredit og Landbrug & Fødevarer om at hædre unge under 35, som gennem kommunikation skaber opmærksomhed om bæredygtigt og klimabevidst dansk landbrug. Ved et arrangement på Asmildkloster Landbrugsskole den 16. november, blev Frederik Vilhelm Larsen som den første hædret som vinder af prisen i et stærkt kandidatfelt.
Frederik Vilhelm Larsen hædret med ny pris.

Frederik Vilhelm Larsen hædret med ny pris.

”I de fleste tilfælde er der rigtig god sammenhæng mellem at gøre noget godt for sin bundlinje og samtidig levere klima- og bæredygtighedsforbedringer. Det motiverer mig at skabe denne bro ved at inspirere samt formidle svære emner på en praktisk håndgribelig måde.”

Sådan siger Frederik Vilhelm Larsen om sit arbejde med at formidle viden om klima og bæredygtighed til andre i dansk landbrug. Og det er netop for denne indsats, at han i dag modtog årets “Klima- og Bæredygtighedspris til unge”. Prisen gives til en person under 35 år, som har gjort sig bemærket under temaet ”Klima og bæredygtighed i landbruget” – særligt i forhold til formidling og kommunikation. Prisen er stiftet af Nykredit, Landbrug & Fødevarer og Forenet Kredit, og uddeles i samarbejde med LandboUngdom.

Om prisen siger Karsten Beltoft, vicedirektør i Forenet Kredit.

”Mange unge gør en ekstra indsats for at formidle viden og skabe engagement blandt andre unge om udviklingen af et klimavenligt og bæredygtigt landbrug. Det er vigtigt, for de unge er helt afgørende i en vedvarende grøn omstilling af dansk landbrug. Vi er derfor glade for med prisen her at kunne anerkende og sætte fokus på det arbejde.”

Om valget af prisvinderen siger formanden for juryen, Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør i Nykredit.

”Frederik Vilhelm Larsen er meget dedikeret og respekteret for sin evne til at kommunikere. Han formår at brede viden om klima- og bæredygtighed ud via mange kanaler – og på en måde som på én gang er let tilgængelig og har et højt niveau, både i substans og formidling. Han påtager sig et ansvar for at formidle og inspirere andre unge til at tænke nyt. Det er vigtigt, for de unge er fremtidens landmænd og derfor helt centrale for den grønne omstilling og fremtidens bæredygtige og klima-optimerede landbrugsproduktion.”

Formanden for LandboUngdom Niels Skovgaard udtaler.

”Det er vigtigt for erhvervet at have personer, der kan inspirere næste generation til at gøre en forskel og forandre. Det gør Frederik. Han har en dyb og stærk faglighed, er en meget dygtig formidler og formår at gøre det svære håndgribeligt – til inspiration for andre.”

De tre finalister til årets pris var

  • Frederik Vilhelm Larsen, 28 år, uddannet landmand, arbejder som planteavlsrådgiver. Indstillet for sin evne til at kommunikere om bæredygtighed og klima gennem mange forskellige kommunikationskanaler, blandt andet podcast og Effektivt Landbrugs serie Myteknuserne på YouTube. Frederik er også særdeles aktiv på Twitter.
  • Mai Christensen, 22 år, under uddannelse til produktionsleder på Nordjyllands Landbrugsskole. Indstillet for sin EOP-opgave om etablering af en griseproduktion, hvor hun sætter fokus på klimavenlig og bæredygtig produktion, og for sin evne til at debattere emnet med udgangspunkt i fakta.
  • Søren Ingwersen, 23 år, uddannet agrarøkonom og arbejder pt. som driftsleder på Bygholm Landbrugsskole. Indstillet for sit aktive arbejde i stillingen som driftsleder på Bygholm for at formidle, demonstrere og afprøve forskellige tiltag, der kan få elever og andre til at interessere sig for bæredygtighed og klimavenlig planteavl. Søren har desuden hjemmesiden www.stribedyrkning.dk med videoer og observationer fra marken.

Om Klima- og bæredygtighedsprisen til unge

• Nykredit, Landbrug & Fødevarer og Forenet Kredit vil med prisen sætte fokus på de unge i og omkring dansk landbrug, som gør en særlig bemærkelsesværdig indsats for at kommunikere om klima og bæredygtighed i landbruget. Det kan fx være gennem sociale medier, skrevet en skoleopgave om emnet eller markeret sig i den offentlige debat via events og radio, tv eller podcasts.

• For at komme i betragtning til prisen skal kandidaten være under 35 år gammel, ikke have etableret landbrugsvirksomhed og være under uddannelse eller beskæftiget i landbruget.

• Med prisen følger en anerkendelse på 15.000 kr.

• Prisen uddeles første gang i år, men uddeles også de kommende fire år.

• Dommerkomiteen består af Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør Nykredit, Niels Skovgaard, formand for LandboUngdom, Uffe Engsig, sekretariatsleder LandboUngdom, Nanna Østergaard, kommunikationschef Landbrug & Fødevarer og Niels Kenneth Østergaard Scheel, særlig rådgiver Landbrug & Fødevarer.

• Klima og bæredygtighedsprisen består også af en årlig pris til den etablerede landmand. Den blev uddelt første gang i juni 2022, og gik til landmand Peter Nielsen.