Regnskab: Nykredit leverer stabilt resultat i svære tider

Nykredits regnskab for tredje kvartal viser et resultat på niveau med året før. Det samlede resultat er 6.200 mio. kr. efter skat mod 6.444 mio. kr. i samme periode sidste år.

Nykredit-koncern fremviser igen udlånsvækst, og der er fortsat flere kunder, der bliver en del af det foreningsejede Nykredit.

 

”Jeg er meget tilfreds med udviklingen hos Nykredit. Koncernen viser, at den er til stede med udlån til kunderne i hele Danmark – også i svære tider. Det er hele formålet med, at vi har en foreningsejet realkreditkoncern,” siger formand i Forenet Kredit, Michael Demsitz.

 

Bestyrelsen i Nykredit A/S indstiller, at der udbetales et ekstraordinært udbytte på 1.550 mio. kr. Forenet Kredits andel af udbytte vil være 1.223 mio. kr. Det ekstraordinære udbytte svarer til Nykredits udbyttepolitik og stammer fra indtjening genereret i 2019 og 2020. Udbyttet blev ikke udbetalt dengang, da Finanstilsynet henstillede finanssektoren til, at udbytter for den periode blev holdt tilbage.

 

Forenet Kredits andel af udbyttet vil blive overført til foreningens kapitalberedskab.

 

Læs mere om Nykredits regnskab her.