Her er finalisterne til Årets Ø 2020

Aarø, Endelave eller Strynø kan blive Årets Ø – en kåring der sker for første gang i 2020. Finalisterne skal dog ikke blot kæmpe om titlen – men også om en hovedpris på 50.000 kroner til gavn for udviklingen på øen.

”Vi har fået 11 spændende og engagerede ansøgninger til dette helt nye initiativ. Kriterierne er bæredygtighed og levedygtighed, og vi er blevet særligt imponeret over ansøgningerne fra disse tre øer, hvor man har formået at vende en affolkning til et stigende antal beboere. De tre nominerede øer har via visionære handlingsplaner med konkrete aktiviteter vist, hvad et stærkt fællesskab kan udrette for ø-livet” – Jens Otto Størup, komitéformand i Årets Ø

Komitéens besøg på de tre nominerede øer finder sted i april 2020, og i maj kåres Årets Ø 2020.

Årets finalister

Aarø: Fra en ø i afvikling til en ø i udvikling

For godt 10 år siden var antallet af beboere og turister på Aarø dalet kraftigt, og antallet af færgeafgange var truet. En stærk beboerforening tog derfor initiativ til en udviklingsplan, hvor stort set hele øens befolkning deltog. Med aktiviteter for både ældre og unge og til udvikling af turisme, erhverv og bosætning er det lykkedes at vende Aarø til en aktiv ø i udvikling med naturen.

Lillebælt er 5,66 kvadratkilometer stor. Der er daglig færgeforbindelse til Aarøsund ved Haderslev, hvortil overfartstiden er på 7 min. Øen har campingplads, vingård og bryggeri samt flere spisesteder og overnatningsmuligheder. Aarø har 150 beboere (år 2019).

Endelave: En aktiv ø – hele året  

Som mange andre småøer har Endelave haft store udfordringer med at opretholde befolkningsantallet. Da øens skole lukkede, gik en gruppe fastboende endelavitter sammen for at løfte øen på rette vej mod et levedygtigt – og aktivt – samfund. Under overskriften ”Aktiv Ø” har Endelaves idrætsforening formået at tilbyde et mangfoldigt udbud af sportsaktiviteter hele året, som er målrettet øens beboere, turister og fritidsgæster.

Endelave ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord. Øen er 13 kvadratkilometer. Der er daglig færgeforbindelse til Snaptun ved Horsens. Overfartstid er 55 min. Endelave har dagligvarehandel, kro og egen læge. Endelave har 156 beboere (år 2019).

Strynø: Børnene vælger Strynø

På Strynø bor 41 børn under 18 år. Bæredygtighed og levedygtighed er drevet af beboernes stærke ønske om at Strynø er et attraktivt sted at blive født, vokse op, gå i skole, leve og arbejde samt blive ældre. Øens skole er rammen for aktiviteter som filmmaraton, fællesspisning og foredrag. Og en bedsteforældreordning, hvor ældre beboere tager sig af de yngste på tværs af familierne, er et blandt mange eksempler på øens sociale sammenhængskraft.

Strynø er en ø i det sydfynske, 4,94 kvadratkilometer stor. Der er daglig færgeforbindelse til Rudkøbing på Langeland, hvortil rejsetiden er 30 min. Strynø har dagligvarehandel, spisesteder, overnatningssteder og en skole, der kan tilbyde undervisning til og med 4. klassetrin. Strynø har 188 beboere (år 2019).

Fakta

Prisen for Årets Ø uddeles af Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer. Med prisen ønsker partnerskabet at sætte fokus på lokalsamfundene på de danske øer, så både beboere, gæster og andre interessenter får lyst til at gøre en ekstra indsats for øerne.

Prisen uddeles for første gang i 2020. Hovedprisen er 50.000 kroner til gavn for udviklingen på øen. 2. og 3. pladsen modtager 25.000 kroner.

Alle danske øer uden fast broforbindelse har kunnet ansøge om at vinde titlen som Årets Ø 2020. Komitéen modtog 11 ansøgninger i alt. Ansøgningsfristen var den 3. februar 2020.

Læs mere om partnerskabet bag Årets Ø.